T09 Utsikt

Utsikt fra tomten

T09

  • Hyttetype Tjørhomfjellet B
  • Pris (B) 4 550 000,-
  • BRA 102,1 m2

Modell A

T09 Plantegning

Kontakt

Selger

Visning

Se også sirdaleiendom.no.

Registrer din interesse