S20 Utsikt

Utsikt fra tomten

S20

  • Hyttetype Sirdal A
  • Pris (A) 4 470 000,-
  • BRA 102,1 m2

Modell A

S20 Plantegning

Kontakt

Selger

Visning

Se også sirdaleiendom.no.

Registrer din interesse