Å06 Utsikt

Utsikt fra tomten

Å06

  • Hyttetype Ålsheia A
  • Pris (A) 4 870 000,-
  • BRA 128,3 m2

Modell A

Å06 Plantegning

Kontakt

Selger

Visning

Se også sirdaleiendom.no.

Registrer din interesse